Tandartsenkring Zutphen

 

Main menu: Welkom |  | Wanneer spoed |  | Kosten spoedgevallendienst | Adressen kringtandartsen |  

Informatie over "wanneer naar de spoedgevallendienst"...

Wanneer is behandeling tijdens de dienst noodzakelijk?

Gebruikelijk is om de dienstdoende tandarts te bezoeken in geval van een ongeval, waarbij een tand of kies betrokken is. Ook bij hevige pijn aan een of meer tanden welke niet met pijnstillers te onderdrukken is en welke niet tot de volgende werkdag uit te stellen is, kunt u de dienstdoende tandarts consulteren.

Als behandeling van een pijnklacht in het weekeinde uit te stellen is tot het eerstvolgende spreekuur, dan dient u dat te doen. Bij zeer hevige pijn, een hevige nabloeding, een ongeval of een in uw ogen andere spoedeisende klacht is de tandarts ook rechtstreeks te bereiken. In alle gevallen zal de dienstdoende tandarts inschatten op welke termijn eventuele behandeling noodzakelijk is. Het rechtstreekse telefoonnummer van de dienstdoende tandarts is te achterhalen via het nummer van de tandartsenkring Zutphen "0575-512288" of via de telefonische boodschap van de dienstdoende tandarts.

Wanneer is behandeling tijdens de dienst niet noodzakelijk?

Matige pijn, pijn welke te onderdrukken valt met pijnstillers, pijn van kunstgebitten en uitgevallen vullingen welke geen grote klachten veroorzaken zijn voorbeelden van problemen waarbij géén sprake is van noodzakelijke spoedeisende behandeling. Soms kunnen deze klachten in een rustig spreekuur nog wel verholpen worden, maar de dienstdoende tandarts kan besluiten dit niet te behandelen.